دونالد ترامپ ؛ روایتی تازه در عرصه سیاسی برای ایرانیان

با خیانتهایی که #حزب_دموکرات  در تاریخ ایران معاصر مرتکب شدند ، حال بار دیگر مردم #ایران در بزنگاهی تاریخی هستند که اینبار خبری از دموکراتهای خیانتکار نیست ، بلکه جمهوریخواهی بر مسند قدرت است که اکنون سیاستهای او بر منافع ملی ایرانیان منطبق است …