دولتِ هلند سوشیال-اَپ‌های ساخت ایران را ممنوع کرد | رسانه‌های جهان | چهار‌شنبه ۲ فروردین ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador