دوشنبه ای تاریخی برای ایرانیان با هدف قرار گرفتن نوک پیکان جمهوری وحشت

با هدف قرار گرفتن نوک پیکان جمهوری وحشت، علاوه بر اینکه پیله‌ی تقدسی که ایشان دور خود و مفت‌خوارگان ولایت‌معاش کشیده بود به شکل قانونی از هم گسیخت، نشان از این امر دارد کار از تغییر رفتار گذشته و رسما روزشمار معکوس سقوط حاکمان دینی ام‌القرای شیعی آغاز شده است….

#تحریم_خامنه_ای

#یونبکا

#زمان_فیلی