دوشادوشِ مردم‌ ایران و هم‌پیمان با شاهزاده رضا پهلوی در قلب اروپا ׀ وین ׀ اتریش ׀ دوشنبه ۱۶ خرداد

همزمان با نشست شورای حکام در وین اتریش جمعی از میهن‌دوستانِ ایرانی مقیم اتریش، دوشادوشِ مردم‌ ایران و هم‌پیمان با شاهزاده رضا پهلوی، مقابل محل برگزاری این نشست گرد هم آمدند تا صدای ملت یکپارچهی ایران باشند.

#ایران

#اتریش

#اعتراضات_سراسری

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador