دوزخ آفرینان نه تنها به ایالات متحده ، بلکه به دنیا اعلام جنگ کردند  – نکته نوشت

بی‌گمان رژیم جنون در خصوص اعمال آشکار تروریستی‌اش پاسخی درخور را دریافت خواهد کرد اما نه به عنوان تنبیه بلکه هرگونه اقدامی به سقوطش منجر خواهد شد.

#یونیکا

#زمان_فیلی

#جنگ