دور باطل رژیم ؛ پس از هشت سال روحانی به موقعیت احمدی نژاد رسیده

۲۴ آذر سال ۱۳۹۴، شورای حکام آژانس بین‌المللی در نشستی ویژه، با اکثریت آرا به قطعنامه پیشنهادی گروه ۱+۵ برای مختومه شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران رای مثبت داد و پرونده رژیم ایران پس از حدود ۱۲ سال بسته شد. اما اکنون پس از آنهمه فراز و نشیب و در دوری باطل، حسن روحانی در شرایطی گرفتار آمده که احمدینژاد در آن گیر افتاده بود.

#یونیکا

#شورای_حکام

#احمدی_نژاد

@Unikador