دورود | لرستان | دیوارنویسی گُردآفریدان میهن | ایستاده‌ایم تا پایان

سه‌شنبه ۲۰ دی ۲۵۸۱ ویدئوی همرسانی شده از دورود در استان لرستان، روایتگر ادامه کارزارِ گُردآفریدان میهن دوشادوش آرش‌های این سرزمین بزرگ با ضحاک زمانه است.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#Shorts

@Unikador