دورخیز اصلاح‌طلبان برای هایجک انقلاب ملّی ایران | حامد محمدی | سه شنبه ۱۲ اردیبهشت

بازوهای جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن انقلاب ملّی ایران دورخیز کرده‌ است. آنها به کمک شبکه‌ای قوی از داخل ایران تا داخل اپوزیسیون رخنه می‌کنند و علاوه بر پول ابزار زیادی برای اجرای برنامه‌هایشان دارند. یک سر آنها به نهادهای امنیتی و سپاه وصل است و سر دیگرش به شرکت‌ها و بنگاه‌های ملی و پوشش آنان سلبریتی‌هایی هستند که حالا در صف اول کشف حجاب‌اند!

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador