دوربین‌های ولایی، عاشق تروریست‌ها، دشمن آزادی‌ها | رسانه‌های جهان | دوشنبه ۲۱ فروردین ۲۵۸۲

دوربین‌های ولایی، عاشق تروریست‌ها، دشمن آزادی‌ها | رسانه‌های جهان | دوشنبه ۲۱ فروردین ۲۵۸۲

 بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador