دوئل شاهزاده رضا پهلوی و سید‌علی خامنه‌ای | نبرد نور و تاریکی وارد فاز جدیدی شد

اهریمن اعظم، سیدعلی خامنه‌‌ای در واکنش به پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم ایران برای تبدیل کردن ۲۲ بهمن به «باشکوه‌ترین روز در تقویم انقلاب ملی ایران»، از حامیان خود خواست این روز را «مظهر اتحاد ملی» کنند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#خامنه‌ای

#من_وکالت_میدهم

@Unikador