دنیا تغییر کرده ولی دیکتاتورها هنوز در دنیای بسته خود گرفتارند

پرزیدنت #ترامپ این هفته بار دیگر نشان داد که او باراک #اوباما نیست . او ترجیح داد با دیکتاتور کره شمالی قراردادی امضا نکند که به گفته او «بد » باشد ولی اوباما ایران و ایرانی را سالها به عقب انداخت ….