دموکراسی، آری! ملا، نه! وقتی سکوت خیابان‌های وین با این فریاد می‌شکند

آدینه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ گزارشی از ادامه کمپین اعتراضی جمعی از هم‌میهنان مقیم اتریش در مقابل محل چانه‌زنی غربی‌ها با نمایندگان رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی.

#دیگر_بس_است

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador