دفاعِ تمام قدِ امیر طاهری از تجزیه‌ناپذیری ایران و هشدار به کلیشه‌‌بازانِ متوهمِ وامدارِ بیگانه

ایران تجزیه‌ناپذیر است و نیازی به کلیشه‌های مبتذل وام‌گرفته از بیگانه ندارد. ملت ایران امروز ترجیح می‌دهد که به فرزند برومند خود رضاشاه کبیر گوش فرادهد تا یک مشت کلیشه‌های مبتذلِ شیک‌وپیکِ وام‌گرفته از بیگانه نظیرِ فدرالیسم.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#یک_ملت_یک_پرچم

@Unikador