دست و پنجه نرم کردن بایدن با مخالفان جدید برجام: این بار دموکرات‌ها؟

در فضای به شدت دو قطبی واشنگتن، کمتر موضوعی است که نمایندگان هر دو حزب اصلی آمریکا بر سر آن توافق کنند. اما مخالفت‌ها با تلاش دولت بایدن برای احیای برجام به جایی رسیده است که حتی گروهی از هم‌حزبی‌های او در حزب دموکرات نیز به مخالفت با آن برخاسته‌اند.

#برجام

#سیاست

#IranTalks

@Unikador