دستورِ جهادِ خامنه‌ای علیه محبوبیت روزافزون خاندانِ پهلوی‌

اقبال بی‌سابقه مردم به خاندان پهلوی که در سال‌های اخیر رشد پرشتابی داشته، خواب شب را از طیف گسترده‌ای از بدنه حاکمیت در جمهوری اسلامی ربوده است، همان‌های که در همداستانی با دیگر‌گروه‌های سیاسی در کژراهه بهمن ۵۷ نقشی اساسی داشتند.

** بر اساس گزارشی از بهنام قلی‌پور در ایندیپندنت فارسی

#جهاد_تبیین

#پهلوی

#سیاست

#ایران

@Unikador