در پی تنش ملایان با اروپا ،هلند سفیر خود را فراخواند

درپی #تنش #ملایان با #اروپا به دلیل آنچه  که اروپا  «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» میخوانند و اخراج دیپلماتهای هلندی از ایران ، #هلند سفیر خود را از ایران فراخواند…