در تهران و کرج طنین‌انداز شد: شاهزاده وکیلی/ایرانو پس بگیری | ایران شده آماده/فرمان بده شاهزاده

شنبه ۱ بهمن ۲۵۸۱ مجموعه ویدئوهای همرسانی شده از تهران و کرج روایتگر ادامه کارزار انقلابی هم‌میهنان در این دو کلان‌شهر کشور است.

شعار‌ها:

  • ایران شده آماده/فرمان بده شاهزاده
  • شاهزاده وکیلی/ایرانو پس بگیری
  • امسال سال خونه/سیدعلی سرنگونه
  • مرگ بر خامنه‌ای
  • ایران که شاه نداره/حساب کتاب نداره
  • ای شاه ایران/برگرد به ایران

 

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador