در به در به دنبال لابی های عربی و آسیایی ؛ خبری از «شرکای راهبردی»!!! و اروپائیان نیست

بخشی از مسیر رسیدن به توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ از طریق چین و روسیه  و بخشی دیگر از مسیر دموکراتهای آمریکا و اتحادیه اروپا مهیا شد. اما چرا چین و روسیه به عنوان شرکای راهبردی !!! تبهکاران واسطه نجات ملایان از این تنگنای سرنوشت‌ساز نمیشوند؟! چرا اروپاییها شبیه دوران برجام از تمام ظرفیتهای خود برای کمک به فرقه تبهکار  استفاده نمیکنند؟!

#یونیکا

#برجام

#شرکای_راهبردی