در آبادان چه می‌گذرد؟ وقتی «بی‌شرف» ها «هو» می‌شوند

شب گذشته رژیم تلاش زیادی کرد تا اعتراضات مردمی را به نفع خود تمام کند. این سناریو اما شکست خورد و معترضان، نیروی انتظامی و فرستادگان رژیم را «هو» کردند و امام جمعه را «بی‌شرف» خواندند.

منابع: رسانه‌های اجتماعی کیهان لندن

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#آبادان

@Unikador