دریوزگی ملایان ؛ فرقه تبهکار به نفت در برابر غذا هم راضی شده

خرازی، وزیر خارجه بیت #علی_خامنه_ای در دیدار با یک هیات فرانسوی ،به اروپائیان تاخته و آنها را مقصر وضعیت کنونی تنش ما بین #حکومت_ملایان و کشورهای اروپایی معرفی کرده است . ملایان در شرایطی به سر میبرند که «#نفت_در_برابر_غذا » برای آنها هم غنیمت شده است