درسی که نظامی‌‌ها و فرماندهان چاکرمآب ارتش جمهوری اسلامی باید از ارتش آمریکا بگیرند

در آمریکا در بالاترین رده‌های حکومتی، نظامی‌‌ها بر اساس ضوابط و قانون برای حفظ جایگاه ارتش بطور علنی با خواست رئیس جمهور جهت دخالت آنها و گارد ملّی در کنترل اعتراضات و خشونت‌ها مخالفت می‌کنند اما در جمهوری اسلامی فرماندهان چاکرمآب خودشان آتش‌بیار معرکه می‌شوند.

** یادداشتی به قلم حامد محدی در کیهان لندن

#کشتار_معترضان

#فرماندهان_چاکرمآب

#حامد_محمدی

@Unikador