درسِ شرافت خبرنگارِ زنِ روس برای باز‌جو خبرنگار‌های رژیم

اقدام شجاعانه یک خبرنگار زن روسی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته است. بسیاری از کاربران فارسی زبان این اقدام شجاعانه مارینا اوسیانکووا را با اقدامات بازجو‌خبرنگاران مزدور صدا و سیمای میلی مقایسه کرده‌اند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی ضمن تحسین عملکرد این خبرنگارِ شجاع و آزاده که در برابر جنایت پوتین نتوانست سکوت کند، خطاب به بازجوخبرنگارانِ رژیم گفتند: ببینید و شرم کنید!

منبع: رسانه‌های اجتماعی کیهان‌ِ لندن

#مارینا_اوسیانکووا

#خبرنگار_آزاده

#بازجوخبرنگار

@Unikador