درباره‌ی ارزیابی‌های غلط و نادرستِ جماعتِ بادشده‌ی مغموم! | دید‌گاه | حجت کلاشی

برخی از معماران پیدا و پنهان منشورِ زبان‌بسته و مرده، می‌پندارند شاهزاده از سوی هواداران‌شان که مخالف منشور بوده‌اند، زیر فشار قرار گرفته و با تسلیم در برابر فشارها از منشور بیرون رفته‌اند. نتیجه‌ی این ارزیابی نادرست این شده که به گروهانی از فاندخواران که برخی‌شان واقعا اوباش اند؛ دستور دهند که با حمله‌ی همه‌روزه و پیوسته به شاهزاده ایشان را زیر فشار بگذارند تا بلکه ایشان را به پذیرفتن یک ائتلاف نو وادار کنند.

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

#دیدگاه

@Unikador