خیزِ کنگره آمریکا برای تصویب طرحِ «مبارزه با فسادِ ملایان» – توقف الیگارش‌ها و نهادهای فاسد در ایران

بنا بر طرح دو تن از اعضای کنگره ایالات متحده ، میبایست با #فساد_سیستماتیک #رژیم_ایران مقابله شود . یکی از طراحان این پیشنویس میگوید : «در حالی که رژیم حاضر نیست به فساد موجود در لایه‌های درونی خود رسیدگی کند، مردم طبقه متوسط جامعه ایران هر روز برای پرداخت مخارج و حتی سیر کردن شکم خانواده‌هایشان، با مشکل روبرو هستند. این غیرقابل قبول است که همزمان با زجر مردم ایران، رهبران آن کشور با استفاده از مقام و منصب‌شان صدها میلیون دلار ثروت اندوخته‌اند.»