خیزش در انتظار تهران و تبریز ׀ بشکن این سکوت را!

همراه شو عزیز، همراه شو عزیز

تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود

چرا از تهران خبری نیست؟ چرا تبریزی‌ها هنوز به میدان نیامده‌اند؟ این سوالی است که بسیاری این روز‌ها مطرح می‌کنند و پرشماری هم‌چنان چشم انتظارِ پیوستن این دو شهر بزرگ و سرنوشت ساز به اعتراضات سراسری هستند…

#اعتراضات_سراسری

#براندازی

@Unikador