خیانتِ بزرگ – واگذاری رانتی صنایع بزرگ ایران و خیانت به ایرانیان

در پی بخشش  کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ و حیاتی کشور، اسناد تازه‌ای منتشر شده که نشان‌دهنده واگذاری بسیار پایین‌تر از قیمت کارخانه #هپکو_اراک است. اکنون مالک جدید کارخانه می‌تواند بر اساس قیمت واقعی کارخانه وام‌های کلان بانکی دریافت کند و مبلغ قابل توجهی به جیب بزند…