خیابان‌های آبادان در تسخیر معترضان ׀ آبادانی به‌پاخیز، برادرت کشته شد

دو روز پس از فاجعه فرو ریختن متروپل آبادان، شامگاه چهارشنبه  ۴ خرداد، شهروندان آبادان با شعار«آخوند برو گم شو» و « آبادانی به‌پاخیز، برادرت کشته شد» به خیابان‌ها آمدند.

#آبادان

#متروپل

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador