خودکشی برای خامنه ای ؛ بجنگیم یا مذاکره کنیم !؟

#خامنه_ای ۲۲ مرداد ۹۷ گفت «#نه_میجنگیم_نه_مذاکره_میکنیم » . و او گویا نمیداند زمانی که درهای دیپلماسی بسته شود لاجرم آتش #جنگ روشن میشود . حال رهبر #فرقه_تبهکار بر سر دوراهی مامنده که هر دو راه یک نتیجه دارد . #خودکشی_خامنه_ای و #سرنگونی_فرقه_تبهکار ….

#تحلیل