خط پروازی مشکوک تهران – کاراکاس ؛ جبهه جدید ماجراجویی یا کانال فرار؟

بار دیگر خط پروازی ما بین #ایران و ونزوئلا برقرار شد . اما این پرواز به قدری مشکوک و ابهام آمیز است که میبایست به طور دقیق تر به آن پرداخته شود