خطری که ایران را نیز تهدید می‌کند: پشت پرده طرح دهشتناک پوتین و همفکرانش

«طرح دهشتناک پوتین و همفکرانش در حمله به کشور اوکراین بر اساس ایدئولوژی خانمان‌سوزی طراحی شده که نه تنها چشم‌انداز آزادی در روسیه، آسیای میانه، ایران، قفقاز و اوکراین، بلکه ادامه صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می‌کند.»

** دیدگاهی از بهمن جلدی در کیهانِ لندن

#سیاست

#پوتین

#دیدگاه

#دوگین

@Unikador