خطری با نام «کیسینجر اسلامی »

پس از #قاسم_سلیمانی به عنوان «فرمانده درسایه» در رژیم تبهکاران ، حال نوبت «#کیسینجر_اسلامی» است . خطری که از سوی #حسن_عباسی و افکار شیطانی او  آرامش جامعه جهانی را تهدید میکند کمتر جنایتهای سلیمانی نیست …

لینک مقاله :

http://www.worldviewweekend.com/news/article/dangerous-kissinger-islam