خطای محاسباتی …!!! چه خواهد شد اگر… !!!؟

رهبران فرقه تبهکار در محاسبات خود احتمالا این فرضیه را در نظر نگرفته‌اند که فشارهای حداکثری  تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه واکنش‌هایی چون تخطی از مفاد برجام از سوی ملایان و اقدامات نظامی- تروریستی از سوی این کشور را هم منظور کرده بودند. بیهوده نیست که اخیرا همه میانجیگران و همچنین دوستان روس رژیم ایران نسبت به «خطای محاسباتی» مقامات رزیم  مرتب به آنها هشدار می‌دهند…..

#یونیکا

#خطای_محاسباتی

#احمد_رافت