خشمِ ایران بارِ دیگر سرریز شد | کلان‌شهر‌های ایران در خیابان | آدینه ۲۹ اردیبهشت

ده‌ها ویدئوی همرسانی شده از اصفهان، تهران، کرج و مشهد روایتگرِ سرریز شدن دوباره خشم ملت ایران و آغاز اعتراضات خیابانی در این کلان‌شهر‌های کشور است. ایرانیان بار دیگر ثابت کردند که فریاد‌های «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» شان تنها یک شعار نیست.

#خانه_اصفهان

#مهسا_امینی

@Unikador