خشمِ آتشینِ ملت ایران در نخستین شب فراخوان | تهران، مشهد، کرج، قزوین، سنندج، کامیاران، مهاباد

دوشنبه ۲۲ اسفند ویدئوهای همرسانی شده از شهر‌های مختلف ایران روایتگر زبانه کشیدن خشم آتشین ملت بزرگ و یکپارچه ایران در نخستین شب از فراخوان‌ِ سه‌گانه ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اسفند است.

#چهارشنبه_سوری

#ایران_متحد

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador