خروش بازار و زنگ‌هایی که برای فتنه‌گران پنجاه‌و‌هفتی به صدا در‌آمده

اعتصابات فراگیر در بازار می‌تواند جمهوری اسلامی را که زمانی بند نافش به بازاریان بسته بود، به زانو درآورد. امروز شنبه ۲۸ خرداد و در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان و اعتصاب بازاریان، شهر‌های مختلف ایران شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصابات گسترده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش ویدئوهایی از اعتصاب گسترده بازاریان در شهر‌های تهران، اصفهان، یزد و چند شهر دیگر منتشر شده. همزمان تجمع بازنشستگان در شهرهای اهواز، بندرعباس، زنجان و آبادان و شوشتر ادامه دارد.

#اعتراضات_سراسری

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador