خرداد خونین آن سال و التهاب امسال – نکته نوشت

ده سال از خرداد خونین گذشته وسرکوب معترضان در خرداد به پایان نرسید .خرداد امسال نیز ملتهب است و همه از «درگیری اتفاقی» سخن می‌گویند! اما این درگیری اصلا اتفاقی نیست و تا زمانی که این نظام هست، این درگیری‌ها خواهد بود!

#یونیکا

#الاهه_بقراط

#ندا_آقاسلطان

#سهراب_اعرابی