خدای دهه شصت و تَکرار وعد‌ه‌ی آب و برق مجانی توسط ابراهیم رئیسی

در حالی که بازگشت خدای دهه شصت، که منادی مرگ و ویرانی سیه روزی‌ست، این روزها در جنبه‌های گوناگون زندگی مردم ایران نمود واضحی پیدا کرده، ابراهیم رئیسی برای تکمیل این خدای سیه‌روزی‌ها با تَکرار ادعای خمینی گجستک، با خیال اینکه ملت ایران، همان زودباورانِ دهه شصت هستند، آب و برق و گاز مجانی را وعده داد و همزمان انقلاب فرهنگی و تسویه‌های بدون حد و مرز  و جداسازی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها موج تازه‌ای را تجربه می‌کند…

#گزارش_خبری

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador