خبر کوتاه اما مهم: شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس دانشگاه استنفورد شرکت نخواهند کرد

بانو یاسمین پهلوی با انتشار پستی در روایتگر اینستاگرامی خود خبر دادند که شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس دانشگاه استنفورد شرکت نخواهند کرد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador