خبر فوری: پیام تصویری شاهزاده رضا پهلوی خطاب به هم‌میهنان در واپسین لحظات ورود به روز مهسا

هم‌میهنان مبارز و آزادیخواه،

 

شما با حضور شکوهمندتان در خیابان‌های ایران و سراسر جهان، دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می‌کنید. از خیزش‌ دی۹۶ تا آبان۹۸ تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی‌اندازه جمهوری اسلامی، قدرتمندتر و فراگیرتر کرده، عزم و اراده پولادین شما ملت آگاه و شجاع است که دریافته‌اید راه نیک‌روزی و بهروزی‌تان از سرنگونیِ این رژیم ناایرانی و ضدایرانی، و جایگزین کردن آن با حکومتی ملی و منتخب می‌گذرد.

این‌ عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حداکثری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران، و مکان‌های اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه، و محور همبستگی برای به زیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران، صدای هم‌میهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگی‌تان بخواهید که از هر حزبی که هستند، حمایت حداکثری از ملت ایران، و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند.

 

در این مسیر، ناامیدی و تفرقه، آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه‌انگیزان در گوش‌تان آیه‌‌ یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله‌ خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه‌خواه تهران را به یاد آورید. شما میراث‌دار آن بزرگان هستید. شما ادامه‌دهنده راه جاویدنامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگاه‌بانان آن هستید. اجازه ندهید بین‌تان دوگانه‌های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج، و حتی رده سنی، دسته‌دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم، و دولت ملی در ایران، متعلق به همه ایرانیان خواهد بود.

 

ققنوس ایران پس از چهار دهه تکاپو از خاکسترِ خود برخاسته و نور آگاهی، دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران، بی‌تابانه می‌غُرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران، دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت، جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی، دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد.

 

آن روز، نزدیک است.

 

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

 

@Unikador

@OfficialRezaPahlavi