خبر فوری: پیام بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی در خصوص رَد افراد پیشنهاد شده به گروه منشور

بخشی از پیام شاهزاده رضا پهلوی:

« بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه منشور، اجماع به دست نیامد. با وجود این، من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکرده‌ام، و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان، بی‌طرفی نسبت به همه گروه‌ها را حفظ خواهم کرد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#گروه_منشور

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador