خبر فوری: وکالت علی کریمی به شاهزاده رضا پهلوی برای گذار به ایران آزاد و آباد

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه، علی کریمی، ورزشکار محبوب و مردمی در پیامی توئیتری اعلام نمود که به شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از رژیم بچه‌کش و یک رفراندوم آزاد برای ایرانی آزاد و آباد وکالت می‌دهد.

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

#علی_کریمی

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#زن_زندگی_آزادی

@Unikador