خبر فوری/ واکنش تند ایالات متحده به انتصاب «ابراهیم رئیسی»

با تایید مقامات قوه قهریه رژیم ایران «#ابراهیم_رئیسی » به زودی بر مسند دستگاه سرکوب رژیم ایران تکیه خواهد زد . ایالات متحده نسبت به این انتصاب واکنش تندی نشان داد …