خبر فوری: ننگ‌نامه(چاینا‌چای) ۲۵ ساله ایران با چین عملیاتی می‌شود

به گزارش ایسنا؛ وزیر امور خارجه جمهوری وطن‌فروشانِ اسلامی در پایان دیدارهای تفصیلی با وزیر خارجه چین گفت:

«در این سفر توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.»

حسین امیرعبداللهیان در ادامه افزود:

«ما همزمان با گفت‌وگوها در چین مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شروع اجرای توافق جامع همکاری های راهبردی دو کشور اعلام کنیم.»

وزیر پروپاگاندای رژیم ادامه داد:

«از جمله دیگر موارد در دستور کار؛ برای عملیاتی کردن قرارداد ۲۵ ساله و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی حامل پیام کتبی جناب اقای دکتر رئیسی، رییس جمهور محترم به جناب آقای شی رئیس جمهور چین بودیم.»

وزیر خارجه جمهوری وطن‌فروشان اسلامی همچنین گفت:

«در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریم ها گفت‌وگوهای مفصلی داشتیم. نماینده چین در وین در کنار نماینده روسیه نقش مثبتی را در حمایت از حقوق هسته ای جمهوری اسلامی و در حمایت از لغو تحریم ها دنبال می‌کند .»