خبر فوری| مایک پنس: مردم ایران؛ به تلاشتان برای آزادی و زندگی بهتر ادامه بدهید

مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: آمریکا در مقابل رژیم ایران و در کنار مردم ایران ایستاده است.

معاون رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم ایران تاکید کرد: به تلاشتان برای آزادی و زندگی بهتر ادامه دهید.

#مایک_پنس

#مردم_ایران

#آزادی