خبر فوری: طنین‌انداز شدن شعار «مرگ بر پوتین» در خیابان‌های تهران

در شام‌گاه شنبه ۷ اسفند، گروهی از ایرانیان در مقابل سفارت اوکراین در منطقه دزاشیب تهران جمع شده‌اند و شعار می‌دهند: مرگ بر پوتین

#پوتین

#اوکراین

@Unikador