خبر فوری: طنین‌انداز شدن شعار «ایران شده آماده/فرمان بده شاهزاده» در کرج و نیشابور

آدینه ۳۰ دی ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از کرج، نیشابور، تهران، اراک و مشهد روایتگر تپیدنِ بی‌وقفه‌ی قلب انقلاب ملی ایران در شهر‌های مختلف ایران است.

شعار‌ها:

«ایران شده آماده/فرمان بده شاهزاده»

«رضاشاه روحت شاد»

«سبزی پلو با ماهی/تحریم شدی سپاهی»

 

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador