خبر فوری | شاهزاده رضا پهلوی و پنج چهره دیگر منتشر کردند: منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی

یک ماه پس از برگزاری نشست دانشگاه جورج‌تاون، منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا) منتشر شد. شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد، عبدالله مهتدی و حامد اسماعیلیون اولین امضاکنندگان این منشور هستند.

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#منشور_همبستگی

@Unikador