خبر فوری: بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در خصوص اعتماد هم‌میهنان به ایشان و کمپین من وکالت می‌دهم

بیانیه بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی در خصوص کمپینِ #من_وکالت_میدهم تنها چند ساعت پس از میلیونی شدن این کمپینِ فراگیر ملی.

#RezaPahlavi

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador