خبر فوری – به گزارش رویترز، لاشه بدنه پهباد ایالات متحده در حریم آبهای آزاد پیدا شده است

بنا بر خبرهای منتشر شده هواپیمای ساقط شده ایالات متحده در آبهای آزاد مورد هدف قرار گرفته و این بر خلاف ادعای رژیم ملایان تهران است

#یونیکا

#جنگ

#گلوبال_هاوک