خبرگزاری انگلیسی فاش کرد: مذاکرات رژیم بر سر «نفت در برابر غذا» است نه توافق بر سر آشوبگریها

یک خبرگزاری فاش کرد که رژیم ملایان از ماه پیش در عراق سرگرم گفتگو برای رسیدن به توافقی برای برقراری نظام «نفت در برابر غذا» است . پیشتر مقامات بی آبروی ملایان گفته بودند راهی برای دور زدن تحریمها یافته اند!!!!!!!!!
#یونیکا
#نفت_در_برابر_غذا
#مذاکرات